Jméno:
Heslo:
Přihlásit se
vyhledávání odposlechů

prohlédneme vaší kancelář a nainstalujeme ochranu proti odposlechu.


osvětlení náměstí

video : osvětlení náměstí pomocí otočných LED efektových světel s DMX řízením


stáhněte si náš QR kód
 

Pult centrální ochrany - PCO

Střežení objektů prostřednictvím PCO (Pult centrální ochrany) spočívá v provádění monitoringu na centrálním dispečinku PCO (Pult centrální ochrany), v záznamu a vyhodnocení přijatých signálů a ve vyslání zásahové skupiny PCO (Pult centrální ochrany) k prověrce důvodnosti signálu a případnému provedení opatření k zajištění ochrany majetku a osob. Po vyslání zásahové skupiny informuje dispečer v souladu se zásahovým plánem oprávněnou osobu klienta, Policii ČR, hasiče, případně další zainteresované složky. Nejvyšší prioritu mají poplachové signály "tíseň", které jsou iniciovány osobami nacházejícími se v tísni nebo přímém ohrožení života. Pro tyto signály máme zpracovány speciální zásahové směrnice.

Signál z objektu nemusí mít pouze bezpečnostní charakter. Pro případ přijetí signálů z průmyslových hlásičů prostředí máme vypracovánu metodiku k provedení zásahu v případě signalizace úniku plynu, vody, ale i technologických poruch. Monitorování objektu prostřednictvím dispečinku PCO (Pult centrální ochrany) je zajišťováno nepřetržitě 24 hodin denně .

      

Pro realizaci fyzického zásahu na monitorovaných objektech máme k dispozici vlastní zásahové skupiny PCO (Pult centrální ochrany), které jsou v pohotovosti nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Členy těchto skupin jsou fyzicky připravení a profesně vyškolení pracovníci, kteří jsou jednotně oblečeni ve firemním stejnokroji s označením příslušnosti k ZS PCO (Pult centrální ochrany). Všichni členové zásahových skupin jsou při výkonu služby patřičně vybaveni k provedení kvalifikovaného zásahu na objektu a komunikačními prostředky pro přímé spojení s dispečinkem PCO (Pult centrální ochrany). Všechna vozidla zásahových skupin jsou vybavena systémy sledování GPS, který nepřetržitě sleduje jejich pohyb, získaná data archivuje. Tento systém umožňuje v jakémkoli okamžiku určit polohu vozidla včetně času dojezdu k určenému objektu. Naše společnost se stala partnerem systému ONI (ostraha-navigace-informace) provozovaného společností NAM systém a.s. v oblasti střežení vozidel. Zapojením do tohoto systému zajišťujeme dohledávání vozidel na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

Napojení objektů na PCO (Pult centrální ochrany) se zabezpečením výjezdů zásahových skupin je využíváno peněžními ústavy, pojišťovnami, průmyslovými podniky, podnikateli, státními organizacemi a samozřejmě i soukromými osobami.

 

 

2008 © HAKO plus s.r.o. | Vytvořil Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS