Jméno:
Heslo:
Přihlásit se
vyhledávání odposlechů

prohlédneme vaší kancelář a nainstalujeme ochranu proti odposlechu.


osvětlení náměstí

video : osvětlení náměstí pomocí otočných LED efektových světel s DMX řízením


stáhněte si náš QR kód
 

Poradenská činnost

Pro posouzení rizik a hrozícího nebezpečí pro jednotlivé objekty v případě zájmu provedeme "Analýzu bezpečnostních rizik". Analýza bezpečnostních rizik je určena především pro provozně složitější a rozsáhlejší provozy.Toto posouzení vychází ze stávajícího stavu objektu, dosavadního zabezpečení , režimu provozu a účelu objektu.

Pro posouzení provedeme obhlídku objektu včetně vyhodnocení všech aspektů bezpečného provozu a konzultaci s (majitelem) provozovatelem.

Cílem "Analýzy bezpečnostních rizik" je jednoznačně určit všechna nebezpečí hrozící osobám a majetku s ohledem na charakter objektu a charakter provozu.

Výsledkem je zhodnocení rizik na jehož základě je navrženo zabezpečení objektu k maximálnímu snížení těchto rizik technickými, mechanickými nebo režimovými opatřeními. Analýza bezpečnostních rizik je výchozím materiálem pro zabezpečení objektu.

Před vlastní realizací jakéhokoliv provozního souboru Vám bezplatně vypracujeme návrh ochrany objektu, který obsahuje mimo technických informací i obecná pravidla pro ochranu objektu, dále cílovou studii ochrany objektu a předběžnou cenovou kalkulaci. Takto koncipovaný návrh umožňuje v budoucnu řešit rozšíření systému dle rozvoje Vaší firmy. Po vzájemném projednání tohoto návrhu zpracujeme za úplatu prováděcí projektovou dokumentaci, která slouží k realizaci díla.

2008 © HAKO plus s.r.o. | Vytvořil Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS